• СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

  Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

  • Техникийн дэмжлэг, үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, хэрэглэгчдийн асуудлыг шийдвэрлэн ажиллаж Мэдээлэл технологийн (МТ) багийн техникийн тусламж үйлчилгээний чанарт нийцүүлэн үзүүлэх

  • Техникийн үйлчилгээний стандартыг бүрэн хангаж техникийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

  • Мэдээлэл технологийн багийн тухайн салбарын мэргэшсэн эцсийн хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх

  • Үр ашиггүй зогсолт гаргахгүй ажиллах гэсэн зарчмын хүрээнд компаний аюулгүй ажиллагааны стандарт шаардлагыг биелүүлэн ажиллах

  • Мэдээлэл технологийн бодлого, стандарт, дүрэм журамд нийцүүлэн ажиллах

  • Уурхайн шилэн кабель суурилуулах, өргөтгөх ажилд өдөр тутмын техникийн үйлчилгээг үзүүлэн оролцох

  • IP сүлжээний төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангахад ахлан оролцох

  • Гүний уурхайн харилцаа холбооны дэд бүтцийн суурилуулах өргөтгөх ажилд голлох үүрэг гүйцэтгэх

  • Сүлжээний чиглүүлэгч, сэлгэгч, хандах цэг гэх мэт сүлжээний төхөөрөмжүүдийн тохиргоог хийх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах

  • Харилцаа холбооны бүх тоног төхөөрөмжийн бараа материал, сэлбэг хэрэгслийг бүртгэж хариуцах

  • Харилцаа холбоо/утасгүй үйлчилгээтэй холбоотойгоор МТ хэлтэст ирсэн дуудлагад тусламж үзүүлэх

  • МТ хэлтэсд ирсэн сүлжээний дуудлага бүрт арга хэмжээ авч, авсан арга хэмжээг мөн МТ хэслтсийн дуудлагын ажилтанд мэдэгдсэн байх

  • Шинэ оффист сүлжээ татах, сүлжээний төхөөрөмж суурилуулахад сүлжээний инженертэй хамтран ажиллах

  • Гүний уурхайн харилцаа холбооны системтэй холбоотой техник/програм хангамжийн шийдвэрийг гаргахдаа Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй харилцан хамтран ажиллах

  • Гүний уурхайн ЛАН сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг ханган, техникийн үйлчилгээ, байнгын сайжруулалтын боломжуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх

  • Дэлгэрэнгүй сүлжээний зураг гаргах

  • Сүлжээний дэлгэрэнгүй болон хураангуй зураг гаргах

  • IP хаягийн удирдлага, хувиарлалт хийх

  • Сүлжээний тоног төхөөрөмжийн тохируулах заавар загварыг бэлтгэх

  • Сүлжээний төхөөрөмжийн тохиргоо,ашиглалттай холбоотой өөрчлөлтийн удирдлагыг хариуцах

  • Firewall тохиргооны ажлууд

  • Технизийн үйлчилгээг хариуцах багт шилжүүлж өгөх

  • Шилжүүлэх ажилтай холбоотой шаардлагатай бичиг баримтыг бэлтгэх

  Туршлага:

  • Мэдээллийн технологийн салбарт 3-аас дээш ажилласан туршлагатай байх

  • Уул уурхайн компаний ажлын арга барил, стандартын дагуу ажилласан мэдлэг туршлагатай

  Анкет хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2021/06/09-г дуустал
  Холбоо барих: 7713-0303, 9493-0303
                             info@.caml.mn

  Харилцагч байгууллагууд