• Төслийн зохицуулагч ажилд авна

  Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

  • Гүний Уурхайн Технологийн багийн стратеги болон төлөвлөгөө боловсруулахад хувь нэмэр оруулан, хариуцсан төслийн зорилго болон зорилтуудыг ойлгож, уялдаа холбоог ханган ажиллах

  • Гүний Уурхайн болон төслийн бусад оролцогч талуудтай хамтран төслийн цар хүрээ, төсөв, нөөцийг тодорхойлох

  • Багийн бусад удирдлагуудтай хамтран Гүний уурхайн технологийн хөтөлбөрийн зорилгыг нэгдсэн удирдлагаар хэрэгжүүлэх

  • Төслийн төлөвлөгөө, багуудын төлөвлөгөөт ажлуудыг нэгтгэн, өдөр тутмын ажлын ачааллыг хянан удирдах, хэрэгцээт нөөцийг тодорхойлох, чанарын хяналтыг тавих, шаардлагатай үед үйл ажиллагаа, чанар, хуваарь төлөвлөөгөөний асуудлыг цаг тухайд нь дээд удирдлагад мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

  • Төслүүдийн гол зорилтуудыг хянаж, төслийн захиалагч болон эцсийн хэрэглэгчдийн саналыг тусган төслийн төлөвлөгөө, нөөцийг уялдуулан удирдах

  • Ажлын цар хүрээ, төсөв, эрсдэл, болон нөөцөд гарч буй өөрчлөлтүүдийг оролцогч талуудад мэдэгдэх харилцааг зохицуулах

  • Хөтөлбөрийн зорилтод хүрэхэд төсөл болон төслийн бүтэц бүрэлдэхүүний харилцан хамаарлыг удирдах

  • ТМО багийн тодорхойлсон стандарт, процесс, шаардлагын дагуу хэрэгжиж буй төслүүдэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг танилцуулсан хуваарьт тайлан бэлтгэх

  Туршлага:

  • Мэдээллийн технологийн салбарт 3-5 жил ажилласан туршлагатай байх, үүнд 2-оос дээш жил технологийн төсөл удирдан ажилласан туршлагатай.

  Анкет хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2021/06/09-г дуустал
  Холбоо барих: 7713-0303, 9493-0303
                            info@.caml.mn

  Харилцагч байгууллагууд