• Бидний тухай

    Манай компани нь уул уурхай, олборлолт, барилга, нефть газрын тосны салбар, санхүү, худалдаа, хүний нөөц, худалдаа маркетинг болон мэдээллийн технологийн салбарт хүний нөөцийн менежментийн үйлчилгээг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдхүйц түвшинд үзүүлдэг. 2006 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар Монгол улсад хүний нөөцийн тэргүүлэх компани болон өсч хөгжөөд байгаа төдийгүй өөрсдийн үйлчлүүлэгч компаниудад эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй ажиллагааг амжилттай нэвтрүүлсээр байгаа билээ.

    Бидний үзүүлж буй өндөр түвшиний мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах үйлчилгээ нь манай нөлөө бүхий үйлчилүүлэгч компаниудад өндөрөөр үнэлэгдэн итгэлцэл дээр тулгуурлагдсан хамтын ажиллагааны үр дүнд одоогийн байдлаар 1500 гаруй ажилтан, албан хаагчид тухайн компаниудад ажиллаж чадвар болон боломжинд тулгуурлан зохих ажлын байранд мэргэжилийн түвшинд зуучилж чаддагаараа бид ажил логогч компаниудад үнэт цаг болон хөрөнгөө зүй зохистой хэмнэх боломжыг олгосоор ирсэн.

    Харилцагч байгууллагууд