• Баяжуулах үйлдвэрийн менежер

  Баяжуулах үйлдвэрийн менежер
  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

  - Үйлдвэрийн ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах. Сургаж дадлагажуулах
  - Ээлжийн ажлыг зохион байгуулах;
  - Үйлдвэрлэлийн гарц, чанар бүтээмжид хяналт тавьж сайжруулах, технологийн горимыг мөрдүүлэх;
  - Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах, аюулгүй ажиллагааны заавар, дүрэм журам боловсруулах, ажиллагсдаар мөрдүүлж шаардлага тавих;
  - Үйлдвэрийн төлөвлөгөөг гаргах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
  - Ажлын төлөвлөгөөний дагуу цаг хугацаанд нь хүн хүч, нөөц боломжуудыг хувиарлаж, хяналт тавих;
  - Удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлж ажиллах;
  - Удирдлагаас шаардсан баримт бичиг, тоо мэдээллийн бүрдлийг хангаж ажиллахад зориулж тайлан бэлтгэх, тайлагнах;
  - Үйлдвэрийн үр ашгийг нэмэгдүүлж ажиллах;
  - Удирдлагаас шаардсан баримт бичиг, тоо мэдээллийн бүрдлийг хангаж ажиллах

   Тавигдах шаардлагууд

  - Баяжуулах технологийн инженер мэргэжилтэй
  - Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй /мэргэжлийн дагуу/
  - Уурхайд баяжуулагчийн менежерээр ажиллаж байсан 
  - Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх 
  - Баяжуулах технологийн онолын болон практик туршлагатай байх
  -Уурхайд 18 хоног ажиллаж, 14 хоног амрах хувиарын дагуу ажиллах боломжтой байх
   

  Харилцагч байгууллагууд