•  Бутлуурын оператор

   Бутлуурын оператор

   Тавигдах шаардлага

  • Механик инженер эсвэл үүнтэй хамааралтай чиглэлээр бүрэн дунд эсвэл түүнтэй адилтгах боловсролыг мэргэжлийн сургууль, мэргэжлийн сургалтын төвийн хөтөлбөрт хамрагдан диплом, гэрчилгээ авч эзэмшсэн байх. 
  • Гүний уурхайн орчинд 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх 
  • Механикийн ажлыг гардан хийж гүйцэтгэх үнэмлэх, гэрчилгээтэй байх 

   Үүрэг даалгавар
  • Үүрэг даалгаврын явцад холбогдох бүртгэлийг цаг алдалгүй хөтлөх 
  • Холбогдох баримт бичгийг бөглөж, бутлуурт үзлэг шалгалт хийх
  • Ажлын байрны эмх цэгц багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн эсэхийг нягтлан шалгах 
  • Конвейр болон бутлуурыг асаасны дараах үзлэгийг хийх
  • 2-3 цагын дараа агаарын чанарыг шалгаж, 5-6 цагын энэ хяналтын дахин явуулах 
  • Бутлуурт гадны биет металл орж ирсэн тохиолдолд тусгаарлалтаа хийгээд гадны биетийг аюулгүйгээр авах 
  • Ээлжийн төгсгөлд бутлуурт үзлэг шалгалтыг хийж дараагийн ээлжинд хүлээлгэн өгөх 
  • Шаардлагатай тохиолдолд ажил үүргийг гацааж байгаа асуудлыг шийдвэрлэж, үйл явцын мөрөөр хянаж нягтлан, ажлыг төлөвлөгөөг төлөвлөж хэрэгжүүлэх 
  хөтлөх 
  Холбоо барих: 94930303
                           info@caml.mn

  Харилцагч байгууллагууд