• Хаягдлын далангийн инженер ажилд авна


  Хаягдлын далангийн инженер ажилд авна


  Тавигдах шаарлага
      Инженер, Барилгын инженер, Геотехникийн инженер эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэлээр бакалавр ба түүнтэй адилтгах эсвэл түүнээс дээш боловсролыг коллеж, их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдан зэрэг, дипломыг авч эзэмшсэн байх.
      Хөрсний механикийн үндсэн болон түүнээс дээш мэдлэгтэй
      Шаардлагатай тохиолдолд ростерийн зохицуулалтаар хээрийн ангид ажиллах боломжтой

  Гүйцэтгэх үүрэг
      Ажлын байран дахь хувийн хариуцлага, мэдлэг дээр тулгуурлан аюулгүй байдлыг хангаж  ажлын соёлыг дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах  асуудлуудад хариуцлагатай, идэвхтэй хандлагыг бий болгох.
      Байгууламжийн үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж буй эсэхийг баталгаажуулах үүднээс техникийн хяналтын үр дүнг нягтлан шалгах.
      Үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэгч багуудтай хамтран ажиллах ба зураг төслийн дагуух гүйцэтгэлийн хэрэгжилтэд хяналт тавих. 
      Зорилтот төлөвлөөнд хүрэхийн тулд Уурхайн болон Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны багуудыг дэмжих замаар хамтран ажиллах
      . Ажлын стандарт журам / туршлагуудад үндэслэн шаардлагатай зөвлөмж, туслалцааг үзүүлэх. 
      ХХБ-н зураг төслийн (дизайн) инженерийн нарийвчилсан загвар боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх.
      Хүдрийн хаягдал, усны менежментийн найдвартай байдлыг хангахын тулд процессийн оновчлол , арга зүй болон технологийн програмуудыг оновчлоход дэмжлэг үзүүлэх.

  Холбоо барих: 94930303
      info@caml.mn

  Харилцагч байгууллагууд