• Youtube
  • Instagram


Хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ

Бид та бүхний хүссэн, өрсөлдөх чадвартай ажил горилогчдыг 5-7  хоногт  бүрдүүлдэг  бөгөөд  үйлчлүүлэгч  байгууллагын хүсэлтээр  ажил  горилогчийн  ажлын  болон  боловсролын мэдээллийг нягтлан шалгадаг. 


⦁ Удирдах, ахлах чиг үүргийн ажлын байранд тохирох ур чадвартай, туршлагатай хүний нөөц зуучлах
⦁ Тодорхой хугацаанд шаардлагатай хүний нөөц зуучлах
⦁ Богино хугацаанд багтаан байнгын болон түр ажлын байранд олон тооны хүн зуучлах