• Youtube
  • Instagram


Ажиллах хүчээр хангах үйлчилгээ

Ажиллах хүч хангах үйлчилгээний дагуу хамтран ажиллагч компаний ажлыг гүйцэтгүүлэхээр богино болон урт хугацааны гэрээт ажилчдыг ажиллуулдаг. Энэ үйлчилгээнд ажилд авах, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны дараах цалин хөлс, татвар, ур чадварын сургалт зэрэг үйл явцыг бүхэлд нь бид хариуцан гүйцэтгэдэг.