• Youtube
  • Instagram


Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага

• Багийн бүх гишүүдийн аюулгүй байдалд анхаарч, эрсдэлийг тодорхойлж бууруулах мөн удирдах

• Арван хоёр долоо хоног болон жилийн төлөвлөгөөний цаг хугацаанд олборлолтын нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах

• Ил уурхай, хаягдлын болон хүдрийн овоолгуудын дизайнуудыг бэлтгэх

• Ил уурхайн үнэ цэнийг хамгийн өндөрт байлгах үйл ажиллагааны нарийвчилсан стратеги боловсруулах

• Олборлолтын төлөвлөгөөг хянаж, эрсдэлүүдийг бууруулах болон боломжуудыг тодорхойлон ашиглах стратеги боловсруулах

• Урт хугацааны төлөвлөгөөндөө хүрэх арга замуудыг тодорхойлох 

• Гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулсан задлан шинжилгээг хийж, сайжруулах боломжтой зүйлүүдийг олж тодорхойлох

• Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн тайлан гаргах

• Уурхайн төлөвлөлт болон тайлангийн системүүдийг бүрэн ажиллагааг хангах цаашлаад илүү боловсронгуй болгоход анхаарч бусад баг хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах

• Ил Уурхайн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжуудыг үргэлж тодорхойлж улмаар хэрэгжүүлэх

• Групп болон бизнесийн нэгж хэлтсүүдтэй хамтран ажиллаж уурхайн төлөвлөлт, оновчлолтой холбоотой тэргүүн туршлага, шинэ санаа, мэдлэгээ хуваалцаж хамтран ажиллах. 

• Тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, түүнийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх, уурхайн орчинд өөрийн баг, хамт олонтойгоо хамтран ажиллах 

• Үнэт зүйлсийг ойлгох хүлээн авч, ухамсарлан улмаар  хамтран ажилласнаар хувийн болон байгууллагын амжилтад хүрэх

• Өндөр түвшний мэргэжлийн ур чадвараа хадгалж, бизнесийн ёс зүйг чанд мөрдөн ажиллах

• Энэхүү албан тушаал нь залуу үеийг сурган хүмүүжүүлэх, зааж сургах (тэдний мэргэжлийн ур чадвар, боломж бололцоог хөгжүүлэх) чадварыг шаардана.

 

Ур чадвар

  • Геологи, геотехникийн мэдээллийг ашиглах         
  • Уурхайн дизайн, төлөвлөлтийн программ ашиглах (Minesight Atlas, Blast)
  • Хэрэглээний программ ашиглах (MS Office, Excel & Powerpoint)                

        

Мэргэжлийн боловсрол

Бакалавр ба түүнтэй адилтгах эсвэл түүнээс дээш боловсролыг коллеж, их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдан зэрэг, дипломыг авч эзэмшсэн байвал давуу тал болно.

 

Туршлага

Уурхайн төлөвлөлт, инженерийн чиглэлээр 3-5 жил ажилласан туршлагатай.

 

Ажил амралтын хуваарь: 5/2

Ажиллах хугацаа: 1 жил 

Байршил: Улаанбаатар оффис

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

• Иргэний үнэмлэх

• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

• Цээж зураг 1%

Мөн 77130303, 85840303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.