• Youtube
  • Instagram


Хаягдлын Далангийн Инженер

• Ажлын байран дахь хувийн хариуцлага, мэдлэг дээр тулгуурлан аюулгүй байдлыг хангаж ажлын соёлыг дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах  асуудлуудад хариуцлагатай, идэвхтэй хандлагыг бий болгох.

• ХХБ-н барилгын үе шат, хаягдалын хатаалт, ус хэмнэх хамгийн оновчтой стратеги боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх. Жишээ нь ХХБ-н Төлөвлөлт нь ХХБ-н барилга, үйл ажиллагаа, ил уурхайн үйл ажиллагаа, чанарын хяналт, чанарын баталгаа болон бусад багуудад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэнэ.

• ХХБ-н үйл ажиллагааны багт дэмжлэг үзүүлэх, Хөндлөнгийн теникийн хяналтын үр дүнг нягтлан шалгах, ХХБ барих найдвартай байдлыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх.

• ХХБ-н загварын(дизайн) инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх

• Хүдрийн хаягдал, усны менежментийн найдвартай байдлыг хангахын тулд процессийн оновчлол , арга зүй болон технологийн програмуудыг оновчлоход дэмжлэг үзүүлэх.

• Хаягдал хадгалах байгууламж барилгын ажилтай холбоотой үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

• ХХБ-ийн удирдлагын баг болон бусад харилцагч багууд болох баяжуулах үйлдвэр, уурхайн үйл ажиллагааны баг, дэд бүтэц болон гэрээт байгуулгуудын хооронд нээлттэй харилцаа бий болгож ажлын таатай орчинг бий болгох

• Дээд түвшиний менежерүүд болон Уурхайн төлөвлөлтийн хэлтсийн гаргасан шийдвэрийг дагаж, дэмжиж ажиллах

 

Мэргэжлийн боловсрол

Инженерийн чиглэлээр Бакалавр ба түүнтэй адилтгах эсвэл түүнээс дээш боловсролыг коллеж, их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдан зэрэг, дипломыг авч эзэмшсэн байх.

Мэргэшил 

Усны барилга байгууламжын инженер, Геотехникийн инженер эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэл.

Ажиллах хугацаа: 2 жил

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

• Иргэний үнэмлэх

• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

• Цээж зураг 1%

Мөн 77130303, 99099165 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.


-->

НИЙТ ЗУРГИЙН ТОО: 0