• Youtube
 • Instagram


Засварчин ажилд авна.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын иргэн таныг ажлын байранд урьж байна.

Үндсэн ажил үүрэг:

Засварын ажил гүйцэтгэх тал дээр:

 • Тоног төхөөрөмжийн хуваарьт үзлэг болон засвар үйлчилгээг хийх
 • Засвар хийгдэж буй бүх ажлууд дараах байдлаар явагдаж байгаа эсэхийг нягталж
 • Ажлын захиалгын картан дээр хийгдсэн бүх ажлыг үнэн зөв бичиж тэмдэглэдэг байх, тухайн тоног төхөөрөмжийн дугаар  болон байрлалыг мөн бичдэг байх
 • Ажлын захиалгын картан дээр ашигласан бүх эд ангийг бичдэг байх
 • Шинээр суулгасан эд ангийн сериал дугаарыг бичдэг байх
 • Салгаж авсан эд ангийн сериал дугаарыг бичдэг байх
 • Стандарт ажлын журамд нэмэлтээр тусгагдах шаардлагатай техникийн шинэчлэлийг гараар засаж бичдэг байх
 • Хариуцсан хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдийнхээ сэлбэг хэрэгсэлийн систем дээр шинэчлэх ажилд дэмжлэг үзүүлдэг байх
 • Ажлын явцын талаар ахлах ажилтандаа мэдээлдэг байх
 • Засвар үйлчилгээний болон ашиглалтын багийн бусад ажиллагсад тоног төхөөрөмж дээр оношилгоо хийхэд хамтран тусалдаг байх
 • Засвар үйлчилгээний төлөвлөлтийн болон төлөвлөгөөний хуралд оролцдог байх
 • Их засвар ажлын дараах дүгнэлт хийх хуралд оролцдог байх

Харилцаа холбоо болон хамтран ажиллах тал дээр:

 • Менежер, Ахлах Мэргэжилтэн , бусад хамтран ажиллагсад, ашиглалт болон ажлын бусад бүлгүүдтэй харилцан ажилладаг байх
 • Ажлын бусад бүлгийн гишүүдээс зөв мэдээлэл авдаг байх
 • Засварын хуваарийн ажлыг төлөвлөж хуваарилахад төлөвлөгчид туслан хамтарч ажилладаг байх
 • Төлөвлөгчийг материал болон эд анги захиалахад нь тусалдаг байх
 • Төлөвлөгөөт бус ажлын захиалга дээр нэмэлт мэдээлэл болон өөрийн санал зөвлөгөөг төлөвлөгчид мэдээлж тусалдаг байх

Шаардлага:

 • Дунд эсвэл түүнтэй адилтгах боловсролыг зохих сургууль, сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан гэрчилгээ, дипломыг авч эзэмшсэн байх.
 • Техникийн үйлчилгээ, Инженер эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэл.
 • Тухайн мэргэжлийн боловсролын чиглэлээр сурч, зохих сургалтаар дамжуулан ажлын туршлага хуримтлуулсан байх.

Гэрээний хугацаа: 1 жил

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.
• Иргэний үнэмлэх
• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат
• Цээж зураг 1%

Мөн 77130303, 85840303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.