• Youtube
 • Instagram


Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна

Ажлын чиг, үүрэг:

Экспортын тээврийн хэлтсийн харьяа талбай дээр дараах өдөр тутмын ажлыг аюулгүй ажиллагааг ханган гүйцэтгэх нь сэрээт өргөгчийн операторын үндсэн зорилго юм

 • Сэрээт өргөгчөөр зэсийн баяжмал болон шаардлагатай үед бусад материалыг тээврийн хэрэгсэлд ачих болон тээврийн хэрэгслээс газарт буулгах
 • Өөрт өгөгдсөн үүрэгт ажлыг компанийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын дагуу хариуцлагатайгаар гүйцэтгэх, аюулгүй ажиллагааны соёлд идэвхи санаачилагатайгаар хувь нэмэр оруулах. Ажилд тохирох аюулгүй ажиллагааны ажлын стандарт журмын дагуу ажиллана
 • Тохиромжтой хяналтын арга хэмжээг ашиглан олж анзаарсан эрсдэлийг хянаж, бууруулан өөрийн болон багийн гишүүдийг аюулгүй ажиллахад нь хувь нэмэр оруулах
 • Тухайн томилогдсон ажилд гарах өөрчлөлтийн учир шалтгааныг ойлгож, учирч болох аюулыг хянах..
 • Аливаа тээврийн хэрэгсэл ажилуулахдаа тээврийн хэрэгсэл ашиглахын өмнөх үзлэг хийж тохирох шалгах хуудсыг бөглөнө. Мөн ямар нэгэн ажил, үүрэг хийж гүйцэтгэхийн өмнө Ноцтой Эрсдэлийн Хяналтын Магадалгааг хийнэ.
 • Байнгын сайжруулалтын болон зардал хэмнэсэн санал, санаачлага гарган идэвхитэй ажиллах
 • Шаардлагатай үед ажлын үеэр чөлөөтэй, сургалтад суусан багийн гишүүнийг орлон ажиллах гэх мэт Өргөдөл гаргагч нь сэрээт өргөгч, хөнгөн тэрэг, ачааны/тээврийн машин жолоодох хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх

Шаардлага:

 • Өмнөговь аймагт амьдардаг эмэгтэй байвал давуу тал болно.
 • Бүрэн дунд эсвэл түүнтэй адилтгах боловсролыг мэргэжлийн сургууль, мэргэжлийн сургалтын төвийн хөтөлбөрт (жишээ нь ажлын байрны дадлагажих хөтөлбөрүүд) хамрагдан диплом, гэрчилгээ авч эзэмшсэн байх.
 • 10 тонн өргөх хүчин чадалтай сэрээт өргөгчийг жолоодох чадвартай
 • Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй
 • Хүчин төгөлдөр ачааны машин барих эрхийн үнэмлэхтэй (хэрэв байгаа бол)
 • Тухайн мэргэжлийн боловсролын чиглэлээр сурч, зохих сургалтаар дамжуулан ажлын туршлага хуримтлуулсан байх.

 

Гэрээний хугацаа: 6 сар

Байршил: Оюу Толгой төслийн талбар

📩 CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

 Иргэний үнэмлэх

 Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

 Цээж зураг 1%

📞 Мөн 77130303, 94930303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. 


-->

НИЙТ ЗУРГИЙН ТОО: 0