• Youtube
 • Instagram


Микробиологич ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Дамжлага дундын бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд лабораторийн шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүн бүрийг бүртгэх
 • Үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдэж байгаа үндсэн  түүхий эдэд нэр төрлөөс хамаарч химийн шигжилгээ хийж үр дүнг мэдээлж, бүртгэл хөтлөнө.
 • Лабораторийн чанарын гарын авлага болон дүрэм, журмуудыг ажилдаа чанд мөрдөх;
 • Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, арга аргачлалыг шинжилгээ, сорилт туршилтадаа нэвтрүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах
 • Лабораторийн эмх цэгц, цэвэр нямбай байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах
 • Лабораторид хийх төлөвлөгөөт болон төлөвөлөгөөт бус хими микробиологийн шинжилгээ хийх
 • Лабороторийн хими болон микробиолгийн шинжилгээний бэлтгэл ажлыг чанартай, хугацаанд нь хийх, дүгнэх, шинжилгээ хийж дууссаны дараа бохирдсон тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл, шил савыг цэвэрлэж, хураах
 • Өдөрт үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдхүүнээс сорьц,  дээж авч лабораторийн шинжилгээ хийж, бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх
 • Хөндлөнгийн лабораторит бэлэн бүтээгдхүүн, түүхий эд, хэрэглээний ус, хаягдал усыг шинжилгээнд хамруулна.
 • ҮАУНБХ, АХТ-ний дагуу өөрт хамаарах хэсэгт хяналт тавих
 • Бүтээгдхүүний чанарт нөлөөлөх усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих /Усны хатуулаг, нитрат хлор, хуурай бодисын үлдэгдэл тодорхойлох/
 • Шинжилгээнд шаардлагатай химийн бодисын мэдээллийг лаборатрийн эрхлэгчид гаргаж өгөх, хадгалалт, ашиглалтыг хариуцах.
 • Ариутгал, цэвэрлэгээний үр дүнд хяналт, мониторинг хийх, үр дүнг тайлагнах
 • Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг бэлтгэж өгөх, зарцуулалтыг бүртгэх.
 • Үйлдвэрт хэрэглэгдэж байгаа жин хэмжүүрийг 14 Хоногт 1 удаа шалгаж, үр дүнг бүртгэн ҮА-нд мэдээлнэ.
 • Үйлдвэрээс дээж хадгалалтанд орж ирсэн  бүтээгдхүүний мэдээллийг шалгаж бүртгэн термостатаар  хяналт хийнэ.
 • Дээжний өрөөнд хадгалах ба хадгалатын явцад хяналт тавих, устгал хийх өрөөны эмх цэгц, цэвэрлэгээг хариуцан ажиллана.
 • Тоног төхөөрөмжийн цаг ашиглалтыг тогтмол хөтлөх
 • Хими, технологийн хяналт, огурцы шинжилгээний тоон тайланг сар бүр гаргаж байх
 • Дотоод хяналтын лабораторийн үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орсон тохиодолд өөрчлөлтийг төлөвлөж, гүйцэтгэлийг хангаж, үр дүнг тайлагнах
 • Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тухай бүр тайлагнах
 • Итгэмжлэлд бэлтгэх, хамрагдах ажлыг хэрэгжүүлж, итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх чиглэлээр санал боловсруулах
 • Ажилд шаардлагатай судалгаа, мэдээг тогтоосон хугацаанд яаралтай гаргах;
 • Өөрийн хийсэн шинжилгээний дүнгийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг хариуцан гүйцэтгэх
 • ХАБМТ-нд тулгарч буй бэрхшээл, асуудлын талаар эрх бүхий ажилтанд мэдээлнэ. Үүнд: Лабораторийн шинжилгээ, мониторинг, хяналтын явцад үл тохирол, зөрчил илэрсэн  тухай бүрт холбогдох албан тушаалтанд мэдээлдэг, шаардлагатай залруулах арга хэмжээг авна.
 • Чанарын хяналтын төлөвлөгөөний дагуу лаборатори хоорондын харьцуулсан шинжилгээ,  ур чадварын сорилт, дотоод хяналтын шинжилгээг хийх
 • Албаны төлөвлөгөө гаргах, тайлагнах үед хариуцсан ажлын хүрээнд холбогдох тоон мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийн танилцуулах, хамтран ажиллах
 • Өөрийн албан тушаалын хүрээнд Компанийн дотоод журам, ХАБЭА-н ажил үүргийн тухай журам, Дотоод хяналтын лабораторийн үйл ажиллагааны журам, ҮАУНБХөтөлбөрт заагдсан үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.
 • Цаг үеийн, нийтийг хамарсан болон олон нийтийн арга хэмжээ, бусад ажлуудад идэвхтэй оролцох
 • Байгууллага, нэгжээс зохион байгуулж байгаа аливаа сургалт, мэдээлэлд бүрэн хамрагдах, өөрийгөө хөгжүүлэх, мэргэжлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдах

Тавигдах шаардлага:

 • Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 • Биотехнологич, Микробиологич
 • Микробиологич
 • Мэргэжлээрээ ажилласан байх
 • Сорилт шинжилгээний ажил, онол арга зүйг эзэмшсэн байх
 • Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний нөөшилсөн бүтээгдхүүн, ундааны  үйлдвэрлэлийн хэлхээнд хяналт тавих, шинжилгээ хийх арга, аргачлалыг сайтар эзэмшсэн байна
 • Сорилт шинжилгээний ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд ач холбогдол бүхий мэдээлэл өгөгдөл /дата/, программ хангамжийг интернетээс хайж олох
 • Сорилт шинжилгээний сорьц цуглуулалт, хэмжилтийн багажны шалгалт тохируулгыг үнэлэх, гүйцэтгэх
 • Сорилт шинжилгээний үр дүнг холбогдох стандарттай харьцуулан үнэлэх
 • Сорилт шинжилгээний үр дүнг цахим бүртгэл, хадгалалтын системд оруулах
 • Хариуцсан албан тушаалын хүрээнд ХАБЭА-н дүрэм, журам, заавартай холбоотой мэдлэгийг эзэмшсэн байх

Хаяг: УБ, БГД 20-р хороо, Үйлдвэрийг баруун бүс

Ажлын цаг: Даваа-Баасан 09:00-18:00, Бямба 09:00-18:00

📩 CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

 Иргэний үнэмлэх

 Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

 Цээж зураг 1%

📞 Мөн 77130303, 94930303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. 


-->

НИЙТ ЗУРГИЙН ТОО: 0