• Youtube
 • Instagram


Засварчин ажилд авна.

Засварчин ажилд авна.

 • Статистикийн үндсэн дүн шинжилгээ, тайлан хийх аргачлалын талаар ойлголттой байх,
 • Баяжуулах Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа  металлурги, статистик, тооцооллын програм хангамжийн талаар ойлголттой байх.
 • Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үндсэн процесс, АСЖ, аюулгүй ажиллагааны шаардлагын талаар ойлголттой байх.
 • Баяжуулах үйлдвэрийн мэргэжлийн хяналтын систем, процессын хувьсах хэмжигдэхүүний талаар ойлголттой байх.
 • Уурхайн цогцолборт ажилладаг бүх гүйцэтгэгч, тэдний үзүүлсэн үйлчилгээг мэддэг байх, 
 • Хариуцсан салбар чиглэлийнхээ гүйцэтгэгчийн удирдлагатай холбоотой чанарын хяналт, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний талаар ойлголттой байх.
 • Хариуцсан үйл ажиллагааны салбар чиглэлд ашигладаг тоног төхөөрөмжийн мэдлэгтэй байх, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахтай холбоотой холбогдох сургалтыг амжилттай дүүргэсэн, гэрчилгээ авсан байх,
 • Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах аюулгүй ажиллагааны холбогдох зааврын талаар ойлголттой байх.
 • Үйлдвэрлэлийн зорилт/төлөвлөгөө, хуваарь, аюулгүй ажиллагааны шаардлага% тэдгээрийг үйл ажиллагааны харьяалагдах чиглэлд ашиглах талаар ойлголттой байх.

Шаардлага:

 • Дунд эсвэл түүнтэй адилтгах боловсролыг зохих сургууль, сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан гэрчилгээ, дипломыг авч эзэмшсэн байх.
 • Техникийн үйлчилгээ, Инженер эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэл.
 • Тухайн мэргэжлийн боловсролын чиглэлээр сурч, зохих сургалтаар дамжуулан ажлын туршлага хуримтлуулсан байх.

Гэрээний хугацаа: 5 сар

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

• Иргэний үнэмлэх

• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

• Цээж зураг 1%

Холбогдох утас: 77130303, 85840303