• Youtube
  • Instagram


Уул уурхайн томоохон компанид Зардлын хяналтын ахлах зөвлөх ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага 
• PRISM (Зардлын хяналтын удирдлагын мэдээллийн сан) руу зардлын мэдээлэл оруулах. Төслийн хариуцсан хэсгийн сар бүрийн зардлын тайлан, флаш тайлан болон “S” муруйг гаргахад туслах;
• Төсвийн зарцуулалт, зардлын урьдчилсан тооцоог (төлбөрийн хариуцлага, гарсан зардал, мөнгөн хөрөнгө) төслийн журмын дагуу боловсруулж, сахих;
• Төсвийн хяналт, төсвийн шилжилт, хамрах хүрээний өөрчлөлт, төлбөрийн хариуцлага, гарсан зардал зэргээс хамааран төслийн төсвийг өөр өөр ажлын задаргааны бүтцээр (ажлын багц, сахилга бат, зардлын элемент) тайлагнах, хянах, мөн дуусгавар болоход нь тооцоолох;
• Сар бүрийн төслийн зардлын хяналтын тайланг төлөвлөсөн, бодит, урьдчилсан мэдээллийн хамт шинэчлэн гаргах;
• Зардлын тайлангийн функц, зардлын бэлтгэл, хуваарь болон чанарын хяналтын систем ба журам, төслийн хяналтын систем болон бусад төслийн хяналтын ажил үүргийг үр дүнтэй явуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө буюу хуваарийг боловсруулах зэрэг тооцооллын ажлуудад дэмжин, туслах;
• Ажлын цаг, өдрийн хоол, оффис хаах, аюулгүй байдлын талаарх харилцаа холбоо зэргийн дүрэм журмыг хангуулах;
• Ажлын аюулгүй, баталгаат орчныг удирдан зохицуулах;
• Нийт ажилтан, төслийн оролцогч талуудын хооронд ажил хэргийн сайн харилцааг бий болгох;


Мэргэшил
Инженер, Нягтлан бодох бүртгэл, Бизнес эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэжлийн чиглэл. 
Туршлага  :
Дээд боловсролоор туршлагажсан ба багадаа 5-10 жилийн холбогдох чиглэлийн туршлагатай. 
Ажил амралтын хуваарь: 5/2
Ажиллах хугацаа: 1 жил
Анкет хүлээж авах хугацаа: 2022.11.11-ний өдрийг дуустал
Байршил: Хотод
CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.
• Иргэний үнэмлэх
• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат
• Цээж зураг 1%
Мөн 77130303, 94930303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.