• Youtube
  • Instagram


Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна.

Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна.

 

Хийж гүйцэтгэх ажил 

• Сэрээт өргөгчөөр зэсийн баяжмал болон шаардлагатай үед бусад материалыг тээврийн хэрэгсэлд ачих болон тээврийн хэрэгслээс газарт буулгах
• Өөрт өгөгдсөн үүрэгт ажлыг компанийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын дагуу хариуцлагатайгаар гүйцэтгэх, аюулгүй ажиллагааны соёлд идэвхи санаачилагатайгаар хувь нэмэр оруулах. Тухайн ажилд холбогдох аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон ажлын стандарт журмыг чанд баримтлан ажиллана. 
• Тохиромжтой хяналтын арга хэмжээг ашиглан олж илрүүлсэн эрсдэлийг хянаж, бууруулан өөрийн болон багийн гишүүдийг аюулгүй ажиллахад нь хувь нэмэр оруулах
• Томилогдсон ажилд гарах өөрчлөлтийн учир шалтгааныг ойлгож, учирч болох аюулыг хянах.
• Аливаа тээврийн хэрэгсэл ажилуулахдаа тээврийн хэрэгсэл ашиглахын өмнөх үзлэгийг хийж тохирох шалгах хуудсыг бөглөнө. Ман ямар нэгэн ажил, үүрэг хийж гүйцэтгэхийн өмнө  Ноцтой Эрсдэлийн Хяналтын Магадалгааг хийнэ.
• Байнгын сайжруулалт болон зардал хэмнэсэн санал, санаачилага гарган идэвхитэй ажиллах
• Шаардлагатай үед ажлын үеэр чөлөөтэй, сургалтад суусан багийн гишүүнийг орлон ажиллах гэх мэт

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

  • Бүрэн дунд эсвэл түүнтэй адилтгах боловсролыг мэргэжлийн сургууль, мэргэжлийн сургалтын төвийн хөтөлбөрт (жишээ нь ажлын байрны дадлагажих хөтөлбөрүүд) хамрагдан диплом, гэрчилгээ авч эзэмшсэн байх
  • Логистик, тээвэр эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэл.   
  • Excel болон бусад Microsoft Office программууд дээр мэргэжлийн түвшинд ажилладаг байх, зохион байгуулалт сайтай байх.

 

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.

• Иргэний үнэмлэх

• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат

• Цээж зураг 1%

Холбогдох утас: 77130303, 85840303