• Youtube
 • Instagram


Хаягдлын сангийн Геотехникийн инженер ажилд авна

Хаягдлын сангийн геотехникийн инженер ажилд авна.

Ажлын үндсэн чиг, үүрэг:

 • Хаягдлын Сангийн геотехникийн инжинер нь дараах тодорхой үүрэг болон хариуцлага хүлээнэ.
 • Ажлын байран дахь хувийн хариуцлага, мэдлэг дээр тулгуурлан аюулгүй байдлыг хангаж  ажлын соёлыг дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах асуудлуудад хариуцлагатай, идэвхтэй хандлагыг бий болгох.
 • ХС-н  барилгын үе шат, хаягдалын хатаалт , ус хэмнэх хамгийн оновчтой стратеги боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх. Жишээ нь ХС-н  Төлөвлөлт нь ХС-н барилга, үйл ажиллагаа, ил уурхайн үйл ажиллагаа, чанарын хяналт, чанарын баталгаа болон бусад багуудад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэнэ.
 • ХС-н загварын(дизайн) инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Хаягдал, усны менежментийн найдвартай байдлыг хангахын тулд процессийн оновчлол , арга зүй болон технологийн програмуудыг оновчлоход дэмжлэг үзүүлэх.
 • Хаягдлйн сангийн барилгын ажилтай холбоотой үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
 • ХС-ийн удирдлагын баг болон бусад харилцагч багууд болох баяжуулах үйлдвэр, уурхайн үйл ажиллагааны баг, дэд бүтэц болон гэрээт байгуулгуудын  хооронд нээлттэй харилцаа бий болгож ажлын таатай орчинг бий болгох
 • Дээд түвшиний менежерүүд болон Уурхайн төлөвлөлтийн хэлтсийн гаргасан шийдвэрийг дагаж, дэмжиж ажиллах
 • Хаягдал хаях төлөвлөгөөтэй уялдуулан барилгын ажил, түүний тогтвортой байдлыг Геотехникийн мониторингийн үр дүнг ашиглан шинжлэх, судалгаа хийх
 • Барилгын талбайн ажилын чанарын хяналтын ажилд анхаарал тавьж ажиллах                                                                                                                                                                     

Шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнтэй адилтгах эсвэл түүнээс дээш боловсролыг коллеж, их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдан зэрэг, дипломыг авч эзэмшсэн байх.              
 • Геотехникийн инженер, Инженер Геологи, Барилгын инженер эсвэл үүнтэй ижил төстэй мэргэшлийн чиглэл.                                                                     
 • Энэ чиглэлээр өмнө нь үйл ажиллагаа болон инженер техникийн ажилд хийж байсан
 • Геотехникийн Хөрсний механик болон салбарын энэ чиглэлийн сургалтуудад суусан байх   

Гэрээний хугацаа:  6 сар

CV-ийг "info@caml.mn" хаягаар хүлээн авна. Та доорх бичиг баримтын хуулбарыг хавсарган илгээнэ үү.
• Иргэний үнэмлэх
• Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, сертификат
• Цээж зураг 1%

Мөн 77130303, 85840303 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.