• Youtube
  • Instagram

Jobs


Засварчин ажилд авна.

Засварчин ажилд авна.

Ажлын чиг, үүрэг:Уурхайн барилга байгууламжуудын том оврын хаалгануудын засвар үйлчилгээг гүйцэтгэхТөрөл бүрийн бүтцийг угсарч босгохАжилаа гүйцэтгэхдээ зураг төсөл, схемүүдийг судалж ойлгон, шаардагд


Микробиологич ажилд авна

Микробиологич ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэг:Дамжлага дундын бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд лабораторийн шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүн бүрийг бүртгэхҮйлдвэрлэлд нийлүүлэгдэж байгаа үндсэн  түүхий эдэд нэр төрлөөс хамаарч х


Ахлах гидрогеологич ажилд авна.

Ахлах гидрогеологич ажилд авна.

Энэхүү ажлын байрны зорилго нь багийн зорилго, төлөвлөсөн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд тус нэгжийн чиг үүргийн ажлыг компанийн бодлого журмын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино. Ахлах Гидрогеологич а


Захиргааны менежер ажилд авна

Захиргааны менежер ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэгЗахиргааны баримт бичиг боловсруулалт, хөтлөлт, тайлагнал, мэдээллийн үүргийг гүйцэтгэхГадаад харилцагчийн гэрээ хэлцийг хариуцах, гэрээний дагуу харилцаа холбоо тогтоох, гэрээний хэрэг


Сошиал Пи-Ар менежер ажилд авна

Сошиал Пи-Ар менежер ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэгКонтентийн төлөвлөлт, хуваарилалтСошиал сувгуудын удирдлагаСошиал сувгуудийн тайлан анализ хийх Дагагчдийн зан төлвийн судалгааСошиал хэрэглээ, трендийн судалгааСошиал контентийн б


Санхүүгийн менежер ажилд авна

Санхүүгийн менежер ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэгМөнгөн хөрөнгийн зохицуулалт, удирдлагын харилцааг зохицуулахСанхүүгийн тайлан мэдээ гаргаж, албаны удирдлагад тайлагнах,Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийхКомпанийн урт болон богино х


Бренд менежер ажилд авна

Бренд менежер ажилд авна

Гүйцэтгэх үүрэгХариуцсан брэнд бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийг хийж,  борлуулалтыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллахХариуцсан брэнд бүтээгдэхүүний тухай зах з


Хүний нөөцийн менежер ажилд авна

Хүний нөөцийн менежер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага:Сонгон шалгаруулалты арга техникийг тусгасан матриц, үйл явцын дараалал, ажил горилогчид тавигдах шаардлага, шалгалт сорилтын материалуудыг боловсруулах, шинэчлэхАлба нэгжийн уд


Хүний нөөцийн ажилтан ажилд авна.

Хүний нөөцийн ажилтан ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага:Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, бүрдүүлэлттэй холбогдох бүртгэл, мэдээллийг хөтлөх, тайлагнахШинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтыг то


Засварчин ажилд авна.

Засварчин ажилд авна.

Өмнөговь аймгийн иргэн таныг ажлын байранд урьж байна.Ажил үүрэг, хариуцлага:Засвар үйлчилгээ ажлыг хийх.,Алдаа догогдлыг багасгаж, арилгаж үйл ажиллагааг дэмжин, ажлын удирдлагын дүн шинжилгээ хийн,