• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Холбоо дохиоллын инженер ажилд авна

Холбоо дохиоллын инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага:1.            Төслийн ХАБЭА1.1.        Төслийн ХАБЭА-ны төлөвлөгөөг боловсруулахад орол


Төлөвлөлтийн инженер ажилд авна.

Төлөвлөлтийн инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Ус хангамж, ариутгах татгуурын инженер ажилд авна.

Ус хангамж, ариутгах татгуурын инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Баримт бичиг хяналтын ажилтан ажилд авна. /Document Control/

Баримт бичиг хяналтын ажилтан ажилд авна. /Document Control/

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер ажилд авна.

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Цахилгааны инженер ажилд авна.

Цахилгааны инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


ХАБЭА хариуцсан инженер ажилд авна.

ХАБЭА хариуцсан инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Барилгын инженер ажилд авна.

Барилгын инженер ажилд авна.

Ханбогдын хөгжлийн хурдасгуур Оюу толгойн сан нь (ОТХС) Ханбогд сумыг хөгжүүлэх, түншлэлд суурилсан хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Оюу толгой ХХК (ОТ) нь 50 сая


Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны менежер ажилд авна.

Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны менежер ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага:Удирдлага болон оролцогч талуудтай хамтран сангийн мэдээлэл харилцааны стратегийг боловсруулах, удирдах. Байгууллагыг төлөөлөн ажиллах, олон нийт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсл


Гүний уурхайн хувийн хамгаалах хэрэгсэл хариуцсан зохицуулагч ажилд авна

Гүний уурхайн хувийн хамгаалах хэрэгсэл хариуцсан зохицуулагч ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага:Гүний уурхайн (ГУ-н) ХХХ олгох өрөөний үйл ажиллагааг кэйжийн хуваарь, ГУ-н үйл ажиллагааны багийн бусад үйл ажиллагаануудтай уялдуулан үр дүнтэй, найдвартай, аюулгүй байдлаар я