• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


We are hiring a Coach

We are hiring a Coach

Job description:• Collaborate and align with leadership team to identify and assess employee training and coaching needs.• Identify essential technical and leadership competencies for a level of work.


We are looking for Product Manager

We are looking for Product Manager

NOBEL is a global player with more than half a century of experience and was founded in 1964 as a company with 100% Turkish capital. Today, Nobel operates with a total of five facilities, three in Tur


We are hiring Principal Advisor Planning and Scheduling (Expat)

We are hiring Principal Advisor Planning and Scheduling (Expat)

Duties• A deep understanding of project development in mega projects in the mining and/or construction industry; comprehensive understanding of engineering, procurement and construction delivery strat


We are hiring Executive Director

We are hiring Executive Director

-Strong skills in communications, commerce, business approaches and strategy, naturally with excellent understanding of finance-related performance standards, develop and execute financial strategies


We are hiring Senior Engineer Electrical (Expat)

We are hiring Senior Engineer Electrical (Expat)

Location: Southgobi, MongoliaDuration: 12 MonthsExp: Minimum 5 YearsApplication deadline: 26th JanuaryEmail: info@caml.mnPhone: 7713-0303, 99099165Role Description:- Strong experience in high vol


Гэрээт өмгөөлөгч ажилд авна

Гэрээт өмгөөлөгч ажилд авна

Уул уурхайн компанид Гэрээт өмгөөлөгч ажилд авна. Үүрэг даалгавар Энэхүү үйлчилгээний зорилго нь Компанийн бодлого, журам болон хууль тогтоомжийн хүрээнд хууль зүйн үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэ


Уул уурхайн компанид Хилийн логистикийн зохицуулагч ажилд авна.

Уул уурхайн компанид Хилийн логистикийн зохицуулагч ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Хангамж, бараа материалын менежмент, агуулах болон /эсвэл тээвэрлэлтийн хэлхээ үйл ажиллагаатай холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг дэмжиж ажиллах.• Бизнес


Уул уурхайн компанид Техникч ажилд авна. /Өмнөговийн иргэн бол давуу тал болно/

Уул уурхайн компанид Техникч ажилд авна. /Өмнөговийн иргэн бол давуу тал болно/

Ажил үүрэг, хариуцлага• Системийн эд ангиуд, мөн системийн ашиглалтад оруулахаас өмнө бэлтгэх дэд бүтцийн суурилуулалтын зураг болон схемүүдийг хянах болон эцэслэхэд оролцох• Уул уурхайн өөрөө буулгаг


Уул уурхайн томоохон компанид Администратор ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Администратор ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага• Компанийн хүчин төгөлдөр баримталж буй ёс зүйн дүрэм, нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөх• Удирдлагын шийдвэр гаргалтын үйл явцыг явуулахад удирдах ажилтандаа цаг алдалгүй дэмжлэг үзүүлж


We are hiring Senior Advisor Cost Control.

We are hiring Senior Advisor Cost Control.

Duties• Inputs cost data into PRISM (a Cost Control Management Data Base). Assists in the production of monthly cost reports, flash report and ‘S’ curves for responsible areas of the project;• Develop