• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Техникч ажилд авна

Техникч ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлагаЯаралтай үед талбайн аврах багийн гишүүн байхталбайн ахлахын зааврын дагуу шаардлагатай данс бүртгэл хийхталбайн ахлахын зааврын дагуу машин барьж ажил гүйцэтгэхСалхин сэнсний үй


Өндөр хүчдэлийн цахилгаанчин ажилд авна.

Өндөр хүчдэлийн цахилгаанчин ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Гүйцэтгэсэн хэмжилт тохируулгын үр дүн болон ашиглагдсан сэлбэг хэрэгслийг бүртгэх;• Ашиглалт болон засвар үйлчилгээтэй холбоотой ажлын захиалга, форм, тайлан репорт бөглөж бич


Засварчин ажилд авна

Засварчин ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлагаЗасварын ажил гүйцэтгэх:• Тоног төхөөрөмжийн хуваарьт үзлэг болон засвар үйлчилгээг хийх• Засвар хийгдэж буй бүх ажлууд дараах байдлаар явагдаж байгаа эсэхийг нягталж- Ажлын захи


Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн гүйцэтгэлийн ажлын хүрээ, цаг хугацаа, зардал төсөв, чанар, нөөц, харилцаа холбоо, эрсдэл, худалдан авалт, оролцогч талуудын удирдлагыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, хяналт т


Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, эдийн засгийн тооцоог боловсруулах,2. Төслийн зураг тооцооллыг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчил


Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх, төслийн нарийвчилсан зураг төслийг стандарт шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламжийн барилгын


Автоматжуулалтын Ерөнхий инженер ажилд авна

Автоматжуулалтын Ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх, төслийн нарийвчилсан зураг төслийг стандарт шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламжийн барилгын


Дэд бүтцийн ерөнхий инженер ажилд авна

Дэд бүтцийн ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн дэд бүтэцтэй холбоотой зураг тооцооллыг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчилсан зураг төсөл өөрчлөлтийг хянах,2. Тоног төхөөрөмжий


Худалдан авалтын ажилтан ажилд авна.

Худалдан авалтын ажилтан ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Хангамжийн ажлын зөв тохирсон ханган нийлүүлэгч олох, худалдан авалт хийх, ханган нийлүүлэгч нарыг захиалгын дагуу цаг хугацаандаа, чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тал дээр хян


Бараа материалын нөөцийн хянагч ажилд авна

Бараа материалын нөөцийн хянагч ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага• Дахин ашиглагдах бараа материалын нөөцийн бүртгэлийг боловсруулж хөтлөх (өдөр тутам)• “Эрэлттэй байгаа” болон “Шинээр ашиглаж эхлэх” бараа материалын зүйлсийг бэлэн байгаа мате