• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Барилгын хяналтын инженер ажилд авна

Барилгын хяналтын инженер ажилд авна

Үүрэг хариуцлагаТөсөл удирдлага;Төслийн хууваарь төлөвлөх, боловсруулах;Төслийн бичиг баримтын бүрдэл бүрэн хангах;Төслийн эрсдлийг тодорхойлох, эрсдлийг зохицуулах арга хэмжээ боловсруулах;Техникийн


Уул уурхайн томоохон компанид Техникийн инженер ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Техникийн инженер ажилд авна.

Техник инженерийн ажил нь бүх инженерийн стандарт, код, техникийн нөхцөл, дизайны зааварт нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд төсөл дээр ажиллаж буй бусад хүмүүст техникийн болон захиргааны мэ


Уул уурхайн томоохон компанид Зардлын хяналтын ахлах зөвлөх ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Зардлын хяналтын ахлах зөвлөх ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага • PRISM (Зардлын хяналтын удирдлагын мэдээллийн сан) руу зардлын мэдээлэл оруулах. Төслийн хариуцсан хэсгийн сар бүрийн зардлын тайлан, флаш тайлан болон “S” муруйг гаргахад тусл


Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага1. Бүртгэлийн бичиг баримт стандартын дагуу бэлдэх, боловсруулах ЭМЯ-нд бүртгүүлэх.2. Бүртгэлийн бичиг баримтанд хяналт тавих, эмийн дээж шинжилгээ хийлгэх, шинжээчийн дүгнэлт гаргуула


Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Мэргэжлийн боловсрол :•Шинжлэх ухаан, инженерчлэл, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчины чиглэлээр төгссөнТуршлага :• Тус чиглэлийн мэргэжлийг эзэмшиж, 5-с доошгүй жил холбогдох чиглэлээр ажил