• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн гүйцэтгэлийн ажлын хүрээ, цаг хугацаа, зардал төсөв, чанар, нөөц, харилцаа холбоо, эрсдэл, худалдан авалт, оролцогч талуудын удирдлагыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, хяналт т


Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, эдийн засгийн тооцоог боловсруулах,2. Төслийн зураг тооцооллыг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчил


Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх, төслийн нарийвчилсан зураг төслийг стандарт шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламжийн барилгын


Автоматжуулалтын Ерөнхий инженер ажилд авна

Автоматжуулалтын Ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх, төслийн нарийвчилсан зураг төслийг стандарт шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламжийн барилгын


Дэд бүтцийн ерөнхий инженер ажилд авна

Дэд бүтцийн ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн дэд бүтэцтэй холбоотой зураг тооцооллыг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчилсан зураг төсөл өөрчлөлтийг хянах,2. Тоног төхөөрөмжий


Худалдан авалтын ажилтан ажилд авна.

Худалдан авалтын ажилтан ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Хангамжийн ажлын зөв тохирсон ханган нийлүүлэгч олох, худалдан авалт хийх, ханган нийлүүлэгч нарыг захиалгын дагуу цаг хугацаандаа, чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тал дээр хян


Бараа материалын нөөцийн хянагч ажилд авна

Бараа материалын нөөцийн хянагч ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага• Дахин ашиглагдах бараа материалын нөөцийн бүртгэлийг боловсруулж хөтлөх (өдөр тутам)• “Эрэлттэй байгаа” болон “Шинээр ашиглаж эхлэх” бараа материалын зүйлсийг бэлэн байгаа мате


Зардлын удирдлагын ажилтан ажилд авна

Зардлын удирдлагын ажилтан ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага• Зардлын удирдлагын бодлого журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааг явуулах• Ажиллагсдад зардлын удирдлагын процессийн талаар зөвлөмж өгч, дэмжин ажиллах• Компанийн зээлийн картын болон


We are hiring Safety Advisor

We are hiring Safety Advisor

Responsibilities: • Actively engage and participate in operational prestarts meetings on regular basis to provide safety support to frontline leaders and teams regarding actively shape the discus


Бизнес хөгжлийн менежер ажилд авна.

Бизнес хөгжлийн менежер ажилд авна.

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:•Төсөл, тендерт оролцох, бичиг баримтын боловсруулалт хийх•Үйл ажиллагааны зорилго, төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, түний хэрэгжилтийг хангаж, тайланг цаг тухай бур танилцуулах•