• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


We are hiring a Manager

We are hiring a Manager

Duties and responsibilitiesProper recruiting, hiring, onboarding, and training process in place Coaching and Monitoring process together with Recognition Program supports staff morale, motivation


We are hiring a Power BI Report Developer

We are hiring a Power BI Report Developer

- Translate business requirements into specifications that will be used to implement the required reports and dashboards, created from potentially multiple data sources.- Collaborate with other specia


We are hiring a Project Coordinator

We are hiring a Project Coordinator

- Monitoring the daily progress of projects.- Providing detailed updates to project managers or other stakeholders.- Ensuring team members have the supplies and resources they need to complete their a


Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна.

Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна.

Сэрээт өргөгчийн оператор ажилд авна. Хийж гүйцэтгэх ажил • Сэрээт өргөгчөөр зэсийн баяжмал болон шаардлагатай үед бусад материалыг тээврийн хэрэгсэлд ачих болон тээврийн хэрэгслээс газарт б


We are hiring an Officer Communications

We are hiring an Officer Communications

Duties and responsibilities • Proactively develop underground project content, contribute to production-specific internal deliverables, Voice of the Employee, project workforce emails, external c


Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна.

Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна.

Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна. Хийж гүйцэтгэх ажил  • Нийгэм, жендэрийн талаар дэвшүүлэн тавьсан төслийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, тө


Хаягдлын Далангийн Инженер

Хаягдлын Далангийн Инженер

• Ажлын байран дахь хувийн хариуцлага, мэдлэг дээр тулгуурлан аюулгүй байдлыг хангаж ажлын соёлыг дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах  асуудлуудад хариуцлагатай,


We are hiring a Senior Advisor for Contracts & Reporting

We are hiring a Senior Advisor for Contracts & Reporting

We are hiring a Senior Advisor for Contracts & ReportingDuties and responsibilities"Learn and utilize the mandated contract management system (Omnicom) in a disciplined manner and become the subje


Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.Ажил үүрэг, хариуцлага• Багийн бүх гишүүдийн аюулгүй байдалд анхаарч, эрсдэлийг тодорхойлж бууруулах мөн удирдах• Арван хоёр долоо хоног болон жилийн төлөвлөг


Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.Ажил үүрэг:Олон нийттэй харилцах болон ажилтны оролцоог дэмжих стратеги, төлөвлөлтийн цар хүрээ, нөлөөлөл, үр өгөөжийн талаар баттай/тогт