• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Уул уурхайн компанид Хилийн логистикийн зохицуулагч ажилд авна.

Уул уурхайн компанид Хилийн логистикийн зохицуулагч ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Хангамж, бараа материалын менежмент, агуулах болон /эсвэл тээвэрлэлтийн хэлхээ үйл ажиллагаатай холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг дэмжиж ажиллах.• Бизнес


Уул уурхайн компанид Техникч ажилд авна. /Өмнөговийн иргэн бол давуу тал болно/

Уул уурхайн компанид Техникч ажилд авна. /Өмнөговийн иргэн бол давуу тал болно/

Ажил үүрэг, хариуцлага• Системийн эд ангиуд, мөн системийн ашиглалтад оруулахаас өмнө бэлтгэх дэд бүтцийн суурилуулалтын зураг болон схемүүдийг хянах болон эцэслэхэд оролцох• Уул уурхайн өөрөө буулгаг


Уул уурхайн томоохон компанид Администратор ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Администратор ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага• Компанийн хүчин төгөлдөр баримталж буй ёс зүйн дүрэм, нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөх• Удирдлагын шийдвэр гаргалтын үйл явцыг явуулахад удирдах ажилтандаа цаг алдалгүй дэмжлэг үзүүлж


We are hiring Senior Advisor Cost Control.

We are hiring Senior Advisor Cost Control.

Duties• Inputs cost data into PRISM (a Cost Control Management Data Base). Assists in the production of monthly cost reports, flash report and ‘S’ curves for responsible areas of the project;• Develop


Барилгын хяналтын инженер ажилд авна

Барилгын хяналтын инженер ажилд авна

Үүрэг хариуцлагаТөсөл удирдлага;Төслийн хууваарь төлөвлөх, боловсруулах;Төслийн бичиг баримтын бүрдэл бүрэн хангах;Төслийн эрсдлийг тодорхойлох, эрсдлийг зохицуулах арга хэмжээ боловсруулах;Техникийн


Уул уурхайн томоохон компанид Техникийн инженер ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Техникийн инженер ажилд авна.

Техник инженерийн ажил нь бүх инженерийн стандарт, код, техникийн нөхцөл, дизайны зааварт нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд төсөл дээр ажиллаж буй бусад хүмүүст техникийн болон захиргааны мэ


Уул уурхайн томоохон компанид Зардлын хяналтын ахлах зөвлөх ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Зардлын хяналтын ахлах зөвлөх ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага • PRISM (Зардлын хяналтын удирдлагын мэдээллийн сан) руу зардлын мэдээлэл оруулах. Төслийн хариуцсан хэсгийн сар бүрийн зардлын тайлан, флаш тайлан болон “S” муруйг гаргахад тусл


Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага1. Бүртгэлийн бичиг баримт стандартын дагуу бэлдэх, боловсруулах ЭМЯ-нд бүртгүүлэх.2. Бүртгэлийн бичиг баримтанд хяналт тавих, эмийн дээж шинжилгээ хийлгэх, шинжээчийн дүгнэлт гаргуула


Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Мэргэжлийн боловсрол :•Шинжлэх ухаан, инженерчлэл, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчины чиглэлээр төгссөнТуршлага :• Тус чиглэлийн мэргэжлийг эзэмшиж, 5-с доошгүй жил холбогдох чиглэлээр ажил