• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.Ажил үүрэг, хариуцлага• Багийн бүх гишүүдийн аюулгүй байдалд анхаарч, эрсдэлийг тодорхойлж бууруулах мөн удирдах• Арван хоёр долоо хоног болон жилийн төлөвлөг


Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.Ажил үүрэг:Олон нийттэй харилцах болон ажилтны оролцоог дэмжих стратеги, төлөвлөлтийн цар хүрээ, нөлөөлөл, үр өгөөжийн талаар баттай/тогт


We are hiring a Coordinator Construction

We are hiring a Coordinator Construction

We are hiring a Coordinator Construction Duties and responsibilitiesCoordinate the construction management activity including leading and organizing all required project meetings from constructio


We are hiring an Officer Technical Support

We are hiring an Officer Technical Support

We are hiring an Officer Technical Support  Duties and responsibilities• Reads material from the source language and rewrites it in the required language (incident investigation, SWP, JHA, R


We are hiring a Procurement Officer.

We are hiring a Procurement Officer.

We are hiring a Procurement Officer.Duties and responsibilities Coordinates with end users and business community in developing the scope of work for projects assigned, if required; Manages


We are hiring a Safety Supervisor

We are hiring a Safety Supervisor

We are hiring a Safety SupervisorDuties and responsibilitiesContinuous inspection of project sites, to ensure a hazard-free environmentAssessment and approval of subcontractor safety plansVerification


Барилгын инженер ажилд авна.

Барилгын инженер ажилд авна.

Барилгын инженер ажилд авна.Барилгын талбайд хэрэгжүүлэх төслийн ажилтай холбоотой хурал, уулзалт, захиалагчийн ажлын өгөгдөл түүн


Гүний уурхайн Геологич ажилд авна

Гүний уурхайн Геологич ажилд авна

Ажил үүрэг:• Өдөр тутмын далд уурхайн геологийн ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:- Хананы геологийн зураглал хийх, дээжлэлт хийх- Чөмгөн дээжний бичиглэл- Өндөр эрсдэлтэй олборлотын хэсгүүдийг таньж и


We are hiring a Senior Electrical Engineer.

We are hiring a Senior Electrical Engineer.

We are hiring a Senior Electrical Engineer. Duties and responsibilitiesOperational•  Fully understand the operating philosophies related to the electrical high voltage systems and equipment


Procurement Analyst

Procurement Analyst

We are hiring a Procurement Analyst.Duties and responsibilities• Maintains the RT and company culture, follows the company's Vision, Mission, Values, and Strategic focus and ensures company's goals an