• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна.

Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна.

Нийгэм, жендэрийн менежер ажилд авна. Хийж гүйцэтгэх ажил  • Нийгэм, жендэрийн талаар дэвшүүлэн тавьсан төслийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, тө


Хаягдлын Далангийн Инженер

Хаягдлын Далангийн Инженер

• Ажлын байран дахь хувийн хариуцлага, мэдлэг дээр тулгуурлан аюулгүй байдлыг хангаж ажлын соёлыг дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах  асуудлуудад хариуцлагатай,


We are hiring a Senior Advisor for Contracts & Reporting

We are hiring a Senior Advisor for Contracts & Reporting

We are hiring a Senior Advisor for Contracts & ReportingDuties and responsibilities"Learn and utilize the mandated contract management system (Omnicom) in a disciplined manner and become the subje


Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.

Төслийн мэргэшсэн инженер ажилд авна.Ажил үүрэг, хариуцлага• Багийн бүх гишүүдийн аюулгүй байдалд анхаарч, эрсдэлийг тодорхойлж бууруулах мөн удирдах• Арван хоёр долоо хоног болон жилийн төлөвлөг


Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.

Олон нийтийн харилцааны Ахлах мэргэжилтэн ажилд авна.Ажил үүрэг:Олон нийттэй харилцах болон ажилтны оролцоог дэмжих стратеги, төлөвлөлтийн цар хүрээ, нөлөөлөл, үр өгөөжийн талаар баттай/тогт


We are hiring a Coordinator Construction

We are hiring a Coordinator Construction

We are hiring a Coordinator Construction Duties and responsibilitiesCoordinate the construction management activity including leading and organizing all required project meetings from constructio


We are hiring an Officer Technical Support

We are hiring an Officer Technical Support

We are hiring an Officer Technical Support  Duties and responsibilities• Reads material from the source language and rewrites it in the required language (incident investigation, SWP, JHA, R


We are hiring a Procurement Officer.

We are hiring a Procurement Officer.

We are hiring a Procurement Officer.Duties and responsibilities Coordinates with end users and business community in developing the scope of work for projects assigned, if required; Manages


We are hiring a Safety Supervisor

We are hiring a Safety Supervisor

We are hiring a Safety SupervisorDuties and responsibilitiesContinuous inspection of project sites, to ensure a hazard-free environmentAssessment and approval of subcontractor safety plansVerification


Барилгын инженер ажилд авна.

Барилгын инженер ажилд авна.

Барилгын инженер ажилд авна.Барилгын талбайд хэрэгжүүлэх төслийн ажилтай холбоотой хурал, уулзалт, захиалагчийн ажлын өгөгдөл түүн