• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


We are hiring SHEQ Officer

We are hiring SHEQ Officer

Responsibilities• Implement and maintain risk management and loss prevention strategies (e.g. Life Saving Behaviors Campaign)• Ensure Business Units are aware of relevant statutory compliance and have


Механикийн засварчин ажилд авна.

Механикийн засварчин ажилд авна.

Ажил үүрэг:Засварын төв/ажлын талбай дээр тоног төхөөрөмжийн засвар хийх задалж, угсрахМашины засвар үйлчилгээ хийхАжлын зөвшөөрөл батлуулахҮзлэг шалг


Сургалтын төлөвлөгч ажилд авна

Сургалтын төлөвлөгч ажилд авна

Ажил үүрэг:• Ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудад сургалтын шийдэл санал болгож, дэмжин ажиллах• Сургалтын системд эрхтэй ажилтнуудыг сургаж, системийг ашигла


We are hiring an Advisor Safety

We are hiring an Advisor Safety

Duties and responsibilities•Actively engage and participate in operational prestarts meetings on regular basis to provide safety support to frontline leaders and teams regarding actively shape the dis


Техникч ажилд авна

Техникч ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлагаЯаралтай үед талбайн аврах багийн гишүүн байхталбайн ахлахын зааврын дагуу шаардлагатай данс бүртгэл хийхталбайн ахлахын зааврын дагуу машин барьж ажил гүйцэтгэхСалхин сэнсний үй


Өндөр хүчдэлийн цахилгаанчин ажилд авна.

Өндөр хүчдэлийн цахилгаанчин ажилд авна.

Ажил үүрэг, хариуцлага• Гүйцэтгэсэн хэмжилт тохируулгын үр дүн болон ашиглагдсан сэлбэг хэрэгслийг бүртгэх;• Ашиглалт болон засвар үйлчилгээтэй холбоотой ажлын захиалга, форм, тайлан репорт бөглөж бич


Засварчин ажилд авна

Засварчин ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлагаЗасварын ажил гүйцэтгэх:• Тоног төхөөрөмжийн хуваарьт үзлэг болон засвар үйлчилгээг хийх• Засвар хийгдэж буй бүх ажлууд дараах байдлаар явагдаж байгаа эсэхийг нягталж- Ажлын захи


Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Төслийн хяналтын ахлах мэргэжилтэн ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн гүйцэтгэлийн ажлын хүрээ, цаг хугацаа, зардал төсөв, чанар, нөөц, харилцаа холбоо, эрсдэл, худалдан авалт, оролцогч талуудын удирдлагыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, хяналт т


Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Механикийн ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, эдийн засгийн тооцоог боловсруулах,2. Төслийн зураг тооцооллыг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зураг төслийн шаардлага, үндэслэл, нарийвчил


Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Цахилгааны ерөнхий инженер ажилд авна

Ажил үүрэг, хариуцлага1. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх, төслийн нарийвчилсан зураг төслийг стандарт шаардлагад нийцсэн эсэхийг магадлах, үйлдвэрийн болон бусад барилга байгууламжийн барилгын