• Youtube
  • Instagram

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Бүртгэлийн менежер ажилд авна.

Үүрэг хариуцлага1. Бүртгэлийн бичиг баримт стандартын дагуу бэлдэх, боловсруулах ЭМЯ-нд бүртгүүлэх.2. Бүртгэлийн бичиг баримтанд хяналт тавих, эмийн дээж шинжилгээ хийлгэх, шинжээчийн дүгнэлт гаргуула


Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Уул уурхайн томоохон компанид Аюулгүй ажиллагааны зөвлөх ажилд авна.

Мэргэжлийн боловсрол :•Шинжлэх ухаан, инженерчлэл, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчины чиглэлээр төгссөнТуршлага :• Тус чиглэлийн мэргэжлийг эзэмшиж, 5-с доошгүй жил холбогдох чиглэлээр ажил